Forum d’affaire France Vietnam – Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ViệtDiễn đàn Doanh nghiệp Pháp Việt là kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Pháp vào năm 2015, dựa trên sự thành công của Diễn đàn lần 1 diễn ra vào năm 2013. Diễn đàn là cơ hội quý báu cho các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam muốn tìm hiểu về thị trường, môi trường pháp lý, thương mại tài chính của hai quốc gia để thúc đẩy những cơ hội hợp tác và mở rộng kinh doanh. Điều đặc biệt hơn cả là các doanh nghiệp tham gia sẽ có điều kiện thiết lập những cuộc gặp gỡ riêng với các đối tác tiềm năng, các nhà phân phối và đại lý để cùng trao đổi về những dự án hợp tác trong tương lai gần.

EUSTA – đại diện thương mại của Laboratoires SVM tại Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp Việt 2016. Diễn đàn là cơ hội để EUSTA-SVM gặp gỡ, thiết lập quan hệ với những doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm nguồn sản xuất, nhập khẩu thực phẩm chức năng từ Pháp có kinh nghiệm, nền tảng khoa học và đảm bảo về an toàn chất lượng.

Để có thêm thông tin: Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp Việt